Kalliotutkimukset

Tehokas, mobiili ja pienikokoinen kallionäytekairauskalustomme soveltuu erityisesti kalliotutkimusten ahtaisiin ympäristöihin. Toteutamme infrakohteiden tutkimukset avaimet käteen periaatteella sisältäen kairaustutkimukset, loggauksen, kuvauksen sekä tulosten raportoinnin asiakkaan toiveita kuunnellen. Tarjoamme lisäksi tutkimusten suunnittelu tukea. Kairareiästä suoritetut tutkimukset tukevat kairanäytteestä saatua tietoa ja mahdollistavat tutkittavan alueen kokonaisvaltaisemman suunnittelun.

 

Tarjoamme:

Taipumamittaukset

Reiän taipumamittauksella määritetään reiän todellinen sijainti. Pitkät kairareiät voivat taipua useita metrejä kalliominaisuuksista ja käytettävästä kalustosta riippuen. Suoritemma taipumamittauksen kairauksen yhteydessä tai tarvittaessa jo kairattuihin reikiin.

Reikäkuvaus (OBI ja ABI)

Optinen reikäkuvaaminen perustuu optisen kameratekniikan käyttöön kairareiässä. Tyypillisesti menetelmää käytetään geologisten rakenteiden, kuten kivityypin, mineralogian, rakojen, rakosuuntien, rakojen täytön jne. paikantamiseen kairareiässä. Akustinen reikäkuvaaminen perustuu akustisen kameratekniikan käyttöön kairausreiässä. Tyypillisesti menetelmää käytetään geologisten rakenteiden, kuten rakojen, rakosuuntien jne. paikantamiseen kairareiässä.

Reikägeofysiikka

Mittauksessa kerätään tietoja fyysisten parametrien vaihteluista pitkin reiän pituutta. Yleisimmin mitatut fyysiset parametrit ovat tiheys, magneettinen suskeptibiliteetti, johtavuus, radioaktiivisuus ja äänen nopeudet.

Kairasydännäytteen loggaus ja käsittely

Kairanäytteestä pystytään määrittämään kivinäytteen laatu ominaisuuksia joita voidaan hyödyntää monipuolisesti suunnittelun tukena.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluu:

  • Geotekninen loggaus ja -raportointi
  • Valokuvaus
  • RQD, Q`, kallimekaaniset mittaukset
  • Geofysikaalisten parametrien määritys (magneettisuus, tiheys ja lujuus)
  • Kivien kuljetus ja varastointi
  • Vesimenekkimittaus

Vesimenekkimittauksella pystytään määrittämään kalliorakenteen eheyttä. Systemaattisesti suoritettava vesimenekkimittaus paikantaa kalliossa olevia rikkonaisuuvyöhykkeitä. Vesimenekkimittaus on tehokas tapa määrittää kalliorakenteen rikkonaisuusominaisuuksia kairauksen yhteydessä.

Pohjavesimittaus

Pohjavesimittauksessä kärätään kairareiästä pohjavettä näyteastiaan. Kerätty pohjavesi analysoidaan sertifioidussa laboratoriossa tilaajan toiveiden mukaisesti.

Call Now Button